Vijesti

Prvo godišnje savjetovanje javnih izvršitelja

Prvo godišnje savjetovanje javnih izvršitelja, koje je organizovala Komora javnih izvršitelja Crne Gore, uz pokroviteljstvo Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, održano je u Budvi, u periodu od 30. - 31. marta 2018.godine.

Dvodnevnom skupu, koji je svečano otvorio potrpedsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin, prisustvovalo je oko sto učesnika, koje su činili javni izvršitelji, sudije, advokati, predstavnici Ministarstva pravde, Centralne banke Crne Gore, Uprave policije, Uprave za nakretnine, FOND-a PIO, poslovnih banaka, privrednih i drugih relevantnih subjekata koji učestvuju u postupku izvršenja. Takođe, skupu su prisustvovali i predsjednica Komore javnih izvršitelja R. Srbije i predstavnici Komore R. Makedonije.

Obraćajući se okupljenima prilikom otvaranja savjetovanja, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin je pozdravio nastojanje javnih izvršitelja da, kroz ovo savjetovanje i dalje jačanje sopstvene profesije, dodatno doprinesu izgradnji osjećaja pravne sigurnosti kod crnogorskih građana, privrednika i investitora, kao preduslova za dalji razvoj države i stvaranje nove vrijednosti u Crnoj Gori, te ukazao na značaj izvršiteljske profesije i izrazio podršku za važan dopirinos koji javni izvršitelji daju ostvarenju pravde i pravičnosti, kao temelja ukupnog društvenog i ekonomskog napretka Crne Gore.

„Pravda i pravičnost se konačno ostvaruju tek ažurnim i efikasnim izvršenjem sudskih presuda, kada građani, privrednici i investitori dobiju konačno zadovoljenje pravde i ostvare prava koja su im bila uskraćena. Tek brzim i efikasnim ostvarenjem prava koja su zaštićena u sudskom postupku gradimo osjećaj pravne sigurnosti, jačamo povjerenje u vladavinu prava i dajemo mahove ukupnom društvenom i ekonomskom napretku,“ naglasio je Potpredsjednik.

„Dakle, danas nakon četiri godine, možemo sa zadovoljstvom konstatovati da je odluka o izmještanju ovog procesa iz sudova bila ispravna. Sistem javnih izvršitelja doprinio je uspješnijem i bržem ostvarenju prava građana, dok je naš poslovni ambijent danas znatno pouzdaniji i konkurentniji“, ocijenio je Potpredsjednik.

Predsjednik Komore javnih izvršitelja Crne Gore Vidak Latković  je ovom prilikom istakao da javni izvršitelji, iako najmlađa pravosudna profesija u Crnoj Gori, izloženi su brojnim izazovima, ali i pored toga su uspjeli da izvršni postupak učine bržim i efikasnijim.

“Imajući u vidu značajan porast ukupne naplate novčanih potraživanja, kao i postizanje većeg stepena poslovne discipline u plaćanju obaveza, nesumnjivo možemo ustvrditi da je potvrđen nemjerljiv i nesporan doprinos naše profesije ukupnom jačanju pravosudnog sistema Crne Gore, povjerenju građana i na kraju pravnoj sigurnosti građana.
Predsjednik je u svom obraćanju naglasio da se ove godine obilježava i četiri uspješne godine rada javnih izvršitelja, pa se danas može reći da su javni izvršitelji opravdali svoje postojanje, te u prilog tome je naveo podatke vezane za izvještaj o radu javnih izvršitelja za 2017. godinu.

“Javni izvršitelji su tokom prethodne godine primili u rad više od 70.000 izvršnih predmeta, od čega su u potpunosti riješili trećinu primljenih predmeta, a što ukupno čini više od 90.000 predmeta riješenih od početka uspostavljanja javno izvršitljske djelatnosti. S druge strane tokom 2017. godine, namireno je više od 50 miliona eura potraživanja, čime je nastavljen pozitivan trend uspješne naplate potraživanja od strane javnih izvršitelja, a što govori u prilog našoj ažurnosti u postupcima izvršenja. “

O kvalitetu rada javnih izvršitelja svjedoči i veliki broj potvrđenih odluka od strane nadležnih sudova, kao i relevantni izveštaji međunarodnih organizacija, koji potvrđuju da javni izvršitelji ostvaruju svoju zadatu misiju uspješno.

Kao dobra praksa koja je povećala nivo efikasnosti i kvaliteta u javno-izvršiteljskoj službi, pokazala se ravnomjerna raspodjela predmeta koja je unaprijedila i odnose među izvršiteljima.
“Pored uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema, koji vodi boljoj i sigurnijoj evidenciji podataka i izvještavanju o našem radu, kao i ujednačavanju i olakšavanju rada javnih izvršitelja, te pristupa bazi podataka u posjedu Poreske uprave i Centralne banke Crne Gore sa zadovoljstvom mogu reći da je uspostavljena saradnja sa Sudskim savjetom, što je u krajnjem rezultiralo potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Sudskog savjeta i Komore javnih izvršitelja, kojim će javnim izvršiteljima biti uskoro omogućen pristup PRIS-u radi provjere autentičnosti izvršnih isprava iz nadležnosti suda i njihove pravosnažnosti i izvršnosti“.

Sa ciljem onemogućavanja višestrukog izvršenja iste presude, u softverskoj bazi podataka kojima raspolažu kancelarije javnih izvršitelja, aktiviran je način provjere da li je izvršna isprava predata nekom drugom javnom izvršitelju na postupanje. Intenzivirana je i saradnja sa Ministarstvom unutrašnih poslova Crne Gore u cilju umrežavanja informacionog sistema sa bazama podataka kojima raspolaže ovo ministarstvo.

“Ovogodišnje savjetovanje održava se u pravom vremenu kada se radi na izmjenama i dopunama ZIO i kada sa vremenske distance primjene važećeg ZIO možemo objektivno i iskustveno govoriti o svim prednostima i nedostacima postojećih zakonskih rješenja.”

Poželjevši uspješan rad na godišnjem savjetovanju, predsjednik je izrazio nadu da će savjetovanje  javnih izvršitelja sa sudijama te predstavnicima stranaka i drugih učesnika u postupku, doprinjeti stvaranju značajne i uniformne sudske prakse te ukazati da su ovakve obuke i savjetovanja od ključne važnosti za sprovođenje reforma u pravosuđu.

Predsjednica Komore R. Srbije Aleksandra Trešnjev je izrazila veliko zadovoljstvo što kao i prethodnih godina može prenijeti pozdrave Komore javnih izvršitelja Srbije i kolega koji u ovom dijelu pravosudnog sistema rade nešto duže od kolega iz Crne Gore.

“Ja sam bila svedokom osnivanja vaše Komore i sada sam svjedokom zaista jednog velikog napretka koji je u međuvremenu učinjen, kao i pozicioniranja Komore javnih izvršitelja Crne Gore na poziciju punopravnog partnera u određenim segmentima, kao i institucije u kojoj je napravila dalje i ozbiljnije korake nego što je to učinila Komora javnih izvršitelja Republike Srbije, ovdje prije svega misleći na stastus javnih izvršitelja, njihova ovlašćenja i poziciju koja je normirana posebnim Zakonom o javnim izvršiteljima.”

U uvodnom izlaganju savjetovanja, prisutnima se obratio generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor Ibrahim Smailović, tom prilikom istakavši da uvođenje javno - izvršiteljske djelatnosti se nesporno pokazalo opravdanim kada je u pitanju rasterećenje sudova, a u prilog tome govori i podatak da je na početku rada javnih izvršitelja u Osnovnom sudu u Podgorici bilo oko 170.000 predmeta, te da je taj broj na dan 31.12.2017.godine sveden na ispod 10.000 predmeta.

Ispred najvećeg povjerioca EPCG AD Nikšić, Izvršni rukovodilac Direkcije za pravde poslove Željko Ćorić je istakao da je ova kompanija dala veliku podršku uspostavljanju javno izvršiteljske djelatnosti, te dala snažan doprinos uvođenju ovog insituta, kao i da je generalna ocijena da su uočena određena poboljšanja u efikasnoti naplate potraživanja uvođenjem ovog instituta, što se upravo ogleda u bržem i efikasnijem postupanju javnih izvršitelja u odnosu na pokrenute predloge za izvršenje.

Prema analizi ovog povjerioca, u odnosu na izvršni postupak koji su ranije sprovodila izvršna odeljenja osnovnih sudova, iskazano u procentima, između deset i dvadeset posto prinudna naplata potraživanja kod javnih izvršitelja je veća ili bolja u odnosu na postupanje u sudovima kada je u pitanju Elektroprivreda Crne Gore. Osim tog neposrednog djelovanja javnih izvršitelja, valja pomenuti i to posredno djelovanje, da kada izvršni dužnici prime rješenje o izvršenju ubrzo pristupaju pregovorima sa izvršnim povjeriocem o izmirenju duga van izvršnog postupka, te na ovaj način su javni izvršitelji inicirali veliku zainteresovanost dužnika da zaključuju ugovore radi izmirenja duga.

Radni dio savjetovanja se bavio temama koje su od značaja u ovom trenutku za javne izvršitelje i druge učesnike ovog savjetovanja, a koje se odnose na predstojeće izmjene i dopune Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, promjene modela izvršenja na novčanom potraživanju izvršnog dužnika, te temama koje su do značaja kada je u pitanju izvršenje na nepokretnostima i sa posebnim osvrtom na ispražnjenje nepokretnosi od lica i stvari.

Dvodnevni skup je omogućio da se kroz međusobni dijalog svih prisutnih, dođe do zajedničkih preporuka za unapređenje i ujednačavanje prakse kada je u pitanju izvršni postupak.

 

 

 

Spisak Učesnika :

1.    Potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin
2.    Predsjednik Komore javnih izvršitelja Crne Gore Vidak Latković
3.    Predsjednica Komore javnih izvršitelja Srbije Aleksandra Trešnjev
4.    Almir Muratović – sudija Osnovnog suda iz Bijelog Polja
5.    Marko Blagojević – sudija Osnovnog suda iz Nikšića
6.    Nadja Todorović – sudija Osnovnog suda iz Nikšića
7.    Jelena Vulović – sudija Osnovnog suda iz Podgorice
8.    Grdinić Mladen – sudija Osnovnog suda iz Podgorice
9.    Milena Matović – sudija Osnovnog suda iz Podgorice
10.    Ivana Becić – sudija Osnovnog suda iz Podgorice
11.    Ivan Vukićević – saradnik Osnovni sud iz Podgorice
12.    Aco Veljović – saradnik Osnovni sud iz Podgorice
13.    Veljko Bulatović – sudija Osnovnog suda iz Kotora
14.    Marija Ćupić – sudija Osnovnog suda Cetinje
15.    Miloš Petrović – saradnik Osnovnog suda Cetinje
16.    Milica Vlahović – sudija Privrednog suda
17.    Anka Vučinić  - načelnica Direkcije za nadzor (Minisarstvo pravde)
18.    Ibrahim Smailović – gen.direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor (Ministarstvo pravde)
19.    Snežana Filipović – Ministartsvo pravde
20.    Ćorić Željko – Izvršni rukovodilac Direkcije za pravne poslove  EPCG
21.    Miodrag Bulatović – rukovodilac Direkcije za pravne poslove EPCG
22.    Dušan Aleksić – šef službe za pravnu praksu i podršku FC Sandbijevanje EPCG
23.    Damir Šite – javni izvršitelj iz R.Srbije
24.    Vlade Milevski – izvršitelj iz R.Makedonije
25.    Dashmir Saiti – izvršitelj iz R.Makedonije
26.    Ajković Maja – javni izvršitelj iz Nikšića
27.    Bajović Jasminka – javni izvršitelj iz Herceg Novog
28.    Bošković Aleksandar – javni izvršitelj iz Podgorice
29.    Camić Armin – javni izvršitelj iz Rožaja
30.    Čogurić Dejan – javni izvršitelj iz Bijelog Polja
31.    Drinčić P. Radovan – javni izvršitelj iz Nikšić
32.    Drobnjak Miloš – javni izvršitelj iz Pljevalja
33.    Nikić Ana – javni izvršitelj iz Bara
34.    Pavličić Mladen – javni izvršitelj iz Podgorice
35.    Pavličić Snežana – javni izvršitelj iz Podgorice
36.    Ivanović Vlado – saradnik JI Pavličić Snežane iz Podgorice
37.    Petrović Ivan – javni izvršitelj iz Podgorice
38.    Peruničić Miodrag – saradnik JI Petrović Ivana iz Podgorice
39.    Jovićević Mato – javni izvršitelj iz Danilovgrada
40.    Samardžić Branka – javni izvršitelj iz Kotora
41.    Šćepanović Veselin – javni izvršitelj iz Bara
42.    Sekulić Ivan – javni izvršitelj iz Bijelog Polja
43.    Tomković  Vukoslavčević Aleksandra – javni izvršitelj iz Podgorice
44.    Vujotić Vladimir – javni izvršitelj iz Podgorice,
45.    Nikčević Biljana – javni izvršitelj iz Nikšića
46.    Vladan Vujović  - javni izvršitelj iz Kotora
47.    Vladan Batak – javni izvršitelj iz Kolašina
48.    Milanka Rakočević – zamjenik Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore
49.    Dijana Dragišić – sudija Osnovnog suda iz Herceg Novog
50.    Davor Vuković  
51.    Đoko Milićević  - saradnik u kancelariji javnog izvršitelja Vidaka Latkovića
52.    Andrija Jovović – direktor Sektora za platni promet CBCG
53.    Stanimirka Mijović – pomoćnica direktora FOND-a PIO
54.    Petar Ostojić – predstavnik Pošte Crne Gore
55.    Veljko Pavićević – direktor Sektora za pravne poslove ERSTE
56.    Slavko Simović – pomoćnik direktora Uprave za nekretnine
57.    Nikola Janjušević – pomoćnik direktora Uprave policije
58.    Duško Koprivica – rukovodilac Odsjeka za javni red i mir
59.    Petar Minić – advokat iz Podgorice
60.    Jelena Perović – sudija Osnovnog suda Cetinje
61.    Danka Dragićević – predstavnik Udruženja banaka (HB)
62.    Zoran Vujačić – pravni savjetnik Građanska alijansa
63.    Nebojša Đoković – savjetnik za ekonomska pitanja (Udruženje banaka)
64.    Goran Radonjić – referent za međunarodnu saradnju i bankarsku saradnju (Udruženje banka)
65.    Almedina Lika – pripravnica kod JI Mirović Mitra
66.    Milorad Čvorović – saradnik JI Tomković Aleksandre Vuskolavčević
67.    Vasilije Krunić – saradnik JI Tomković Aleksandre
68.    Petar Džarić – saradnik u kancelariji JI Begović Snežane
69.    Djordjije Jovanović - ERSTE
70.    Ana Vujošević–ERSTE
71.    Nataša Gvozdenović(Lovćen auto)
72.    Vučeta Knežević (Lovćen auto)
73.    Ervin Čekić (NLB Banka)
74.    Tanja Krstajić (NLB Banka)
75.    Slobodanka Dragović (NLB Banka)
76.    Aleksandra Šaranović (Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica)
77.    Tanja Marjanović(Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica)
78.    Vladimir Petrić – Alter Modus
79.    Arnela Nasufović – Alter Modus
80.    StanišaTurković – Alter Modus
81.    Marija Asanović –CKB
82.    Elza Kujović - CKB
83.    Dragana Mugoša– CKB
84.    Lana Vukmirović Mišić advokat iz Podgorice
85.    Alma Karađuzović advokat iz Podgorice
86.    Jasna Brnović – Sava osiguranje
87.    Gordana Batljan – Sava osiguranje
88.    Željko Pištalo – Sava osiguranje
89.    Savka Vukić Radović – Sava osiguranje
90.    Miloš Jovićević – Prva banka
91.    Kristina Vukčević – Komercijalna banka
92.    Bane Jovanović – Komercijalna banka
93.    Danica Cerović – Lovćen osiguranje
94.    Nikola Kaluđerović – Lovćen banka
95.    Dimitrije Šaranović – Investiciono - razvojni fond CG AD

 

 

Info

Ovdje možete pronaći imenik Javnih izvršitelja Crne Gore. Detaljnije...

Ovdje možete preuzeti uredbu o terifi javnih izvršitelja. Detaljnije...

Poslednje novosti

Kontakt

  • Add: Ulica Moskovska 28 A. Podgorica Crna Gora
  • Tel: +382 (0) 20 240 306
  • Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vi ste ovdje: Home Vijesti Prvo godišnje savjetovanje javnih izvršitelja