Nadležnost

Javni izvršitelj obavlja izvršiteljsku djelatnost kao javnu službu, samostalno, profesionalno i kao isključivo zanimanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje i ovim zakonom.

Javnom izvršitelju se određuje službeno područje i službeno sjedište.
Javni izvršitelj obavlja izvršiteljsku djelatnost na svom službenom području koje obuhvata područje osnovnog suda u kojem se nalazi sjedište javnog izvršitelja.
Ako se zakonom ukine sud na čijem je području javni izvršitelj imao svoje sjedište, kao službeno područje javnog izvršitelja odrediće se područje suda na koji je prešla nadležnost suda koji je ukinut.
Prilikom sprovođenja izvršenja i sprovođenja obezbjeđenja javni izvršitelj može preduzimati radnje van svog službenog područja.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministar) može odrediti da javni izvršitelj vrši poslove i izvan svog službenog područja, ako to zahtijevaju objektivne potrebe stanovništva, a na predlog Komore javnih izvršitelja (u daljem tekstu: Komora).

Za javnog izvršitelja može biti imenovano lice:

1) koje je crnogorski državljanin;
2) koje ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;
3) koje je diplomirani pravnik;
4) koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima;
5) koje je položilo ispit za javnog izvršitelja ili pravosudni ispit;
6) koje nije osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje izvršiteljske djelatnosti ili se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
7) nad kojim se, kao preduzetnikom, ortačkim društvom čiji je član ili komanditnim društvom čiji je član u svojstvu komplementara, ne vodi stečajni postupak.
Za imenovanje javnog izvršitelja Ministarstvo objavljuje i sprovodi javni konkurs.

JAVNI IZVRŠITELJ – ISPIT

Ispit za javnog izvršitelja može da polaže lice koje je diplomirani pravnik i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima.
Ispitna komisija
Ispit za javnog izvršitelja polaže se pred ispitnom komisijom (u daljem tekstu: Komisija),
koju rješenjem imenuje ministar.
Podnošenje prijave
Prijava za polaganje ispita za javnog izvršitelja, sa dokazima o ispunjavanju uslova iz člana 65 ovog zakona podnosi se Ministarstvu.
Rješenje o odobravanju polaganja ispita
Ministar donosi rješenje kojim odobrava polaganje ispita za javnog izvršitelja licu koje ispunjava zakonom propisane uslove.
Program i način polaganja ispita za javnog izvršitelja
Program i način polaganja ispita za javnog izvršitelja utvrđuje Ministarstvo.
Uvjerenje
O položenom ispitu za javnog izvršitelja izdaje se uvjerenje.

Info

Ovdje možete pronaći imenik Javnih izvršitelja Crne Gore. Detaljnije...

Ovdje možete preuzeti uredbu o terifi javnih izvršitelja. Detaljnije...

Poslednje novosti

Kontakt

  • Add: Ulica Moskovska 28 A. Podgorica Crna Gora
  • Tel: +382 (0) 20 240 306
  • Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vi ste ovdje: Home Javni izvršitelj Nadležnost